Eyvah, Şirketim Elden Gidiyor!

Aile şirketleri, dünya ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. O nedenle oldukça önemlidirler. Bu şirketlerin varlığını sürdürebilmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri için iyi kurgulanmış bir stratejiye ihtiyaçları vardır.

Günümüz zorlayıcı ekonomik koşulları dışında aile şirketleri kuşaktan kuşağa aktarım, aile içi çatışmalar ve değişen pazar koşulları gibi potansiyel birçok zorlukla mücadele etmektedir. Bu zorlukların en başında, kuşaktan kuşağa aktarım gelmektedir. Maalesef ki, birçok aile şirketi bir sonraki nesle başarıyla aktarılamamakta ve bu da şirketin kapanmasına neden olmaktadır.

İşte bu nedenle aile şirketlerinin varlığını sürdürebilmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri için çok iyi bir stratejiye, stratejik yönetime ihtiyaçları vardır. Zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı elde etmek için bu şarttır. Tıpkı, Avusturyalı yazar ve konuşmacı Peter Ferdinand Drucker’ın söylediği gibi “Başarılı olmak için, önce neyi başarmak istediğinizi bilmeniz gerekir.”

Stratejik yönetim, aile şirketleri için adeta bir pusuladır. Literatür olarak, Stratejik yönetim, bir organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için gerekli planları yapmak, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve organizasyonun iç ve dış çevresindeki değişimlere uyum sağlamak amacıyla geliştirilen bir yönetim disiplinidir. Ailenin ve şirketin nereye gitmek istediğini ve bunu nasıl yapacağını belirleyen rehber niteliğinde bir yol haritasıdır. İyi bir strateji olmadan ne şirket ne de aile yolunu bulamaz.

Peki, stratejik yönetim bana ne sağlayacak dediğinizi duyar gibiyim. Haklı bir soru. Stratejik yönetim, şirketiniz için istikrarı sağlar. Şirketiniz, kuşaklar boyunca ayakta kalabilmek için sağlam bir temele ihtiyaç duyar. Strateji, bu temeli oluşturur ve şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini belgeleştirerek kuşaktan kuşağa aktarımını kolaylaştırır. Bu sayede şirketin kültürü ve kimliği korunur. Stratejik yönetim büyümenizi ve belirlemiş olduğunuz hedefe ulaşmanızı sağlar. Rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak ve büyümek için planlı ve bilinçli bir şekilde hareket etmek gerekir. Strateji, bu planı oluşturur ve şirketin kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasını sağlar. Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin belirlenmesinde ve bu riskler için önceden önlem alınabilmesinde katkıda bulunur. Sadece bu kadar değil! Mutlaka ailede farklı görüşlere sahip birileri olacak. Strateji, bu farklılıkları ortak bir paydada buluşturarak aile içi çatışmaları önler. Bu nedenle, aile şirketlerinin başarısı için stratejik yönetim hayati önem taşımaktadır. Stratejik yönetime yatırım yaparak, şirketinizi gelecekte yönetecek olan evlatlarınız için sağlam bir temeli şimdiden hazırlayabilirsiniz.

Tüm bu ayrıcalıklara sahip olabilmek için stratejik yönetimi bir öncelik olarak ele almak ve bu konuda gerekli yatırımları yapmak durumundasınız. Aile içinde olabilecek herhangi bir çatışmaya rağmen şirketinizin varlığını sürdürebilmek, başarmak ve hedeflere ulaşabilmek, rekabette öne geçebilmek için iyi bir stratejik yönetim gereklidir. Kurgulanan stratejiyi tüm aileye ve şirket çalışanlarına anlatmak ve benimsetmek önemlidir. Belirlenen stratejinin uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi gereklidir. Strateji bir kere oluşturulan ve bir daha bakılmayan bir şey değildir. Düzenli olarak gözden geçirilmeli, pazar koşulları ve şirketin durumu sürekli değiştiği için strateji de buna göre güncellenmelidir. Bu şekilde gelecek nesiller için sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabilmek mümkün olur.

Dostlar, tüm bunlar gözünüzü korkutmasın. Amerika’yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Nasıl bir strateji belirleyeceğiniz ve tüm bunlara nereden başlayacağınız hakkında bir fikriniz yoksa, aile üyelerini fikir birliğinde bir arada toplamakta ve ikna konusunda zorlanıyorsanız stratejik yönetimin temellerini oluşturmak için profesyonel danışmanlardan yardım alabilirsiniz. Bu daha hızlı ve etkili bir şekilde başarılı olmanızı sağlayabilir.

Eyvah, Şirketim Elden Gidiyor!

Aile şirketleri, dünya ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. O nedenle oldukça önemlidirler. Bu şirketlerin varlığını sürdürebilmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri için iyi kurgulanmış bir stratejiye ihtiyaçları